loader img
Top

ПРОМЕНИХА СВЕТА

ТЕ ПРОМЕНИХА СВЕТА

img
  • Нели Михайлова
  • Дата: 20 септември 2019

Ябълката е символ на промяната, на прогреса на човека. Няколко ябълки са олицетворяват големите стъпки на хората към новия живот - тази на Адам и Ева, ябълката на раздора, Голямата ябълка и т.н. Защо включваме и очната ябълка? Доказано е, че над 80% от информацията от заобикалящия свят приемаме чрез зрението.

Всяка крачка на човечеството е с висока цена - Адам и Ева се разделят с лекия живот, заради избора си, Парис и семейството му губят епичната война, Ню Йорк се превръща в символ на пороците и т.н.

Много може да се разсъждава за прореса и неговата цена, но най-човешкото чувство е, че застоят не е по силите на никого. Търси се път към нови хоризонти и към нов начин на живот! Ейпъл също променя новите разбирания за технологиите. Един от девизите на Ейпъл е - Силата да промениш всичко! Категорично, но примамливо!