loader img
Top

РОГЪТ НА ИЗОБИЛИЕТО

ВЛАСТТА НА БОГИНИТЕ

img
  • Никола Маринов
  • Дата: 15 май 2019

Помона е била богиня малко почитана сред гърците, тя е била сред богините от т.нар. "втори ред". Живеела е в безбрачие, единствената цел е била да поддържа плодородието и да се грижи за плодородните дръвчета. Помона се е грижила за рога на изобилето по свой начин. Рогът на изобилието присъства в изображениета на Кибела, Венера.

Вертунус е бил богът на плодородните дръвчета и пролетта. Някои автори го бъркат с Янус, заради често сменящото си лице, но Янус е изпълнявал съвсем различна роля. Интересни са изобразяванията с ябълки - рогът на изобилието, пълен с плодове - ябълки.

Смърта на Тантал, постъпил изключително жестоко е пример за силата на боговете и тяхната справедливост. Рогът на изобилието може да бъде около всеки, но злодеите са наказвани жестоко. Рогът на изобилието е носен от богове и хора, но получаван само от най-заслужилите. Ябълката е плодът, който е в центъра на този символ на щастието и живота.