loader img
Top

ОТХАПАНА ЯБЪЛКА

ЗАДАЧА ЗА ДОПИРАЩИ СЕ ОКРЪЖНОСТИ

img
  • Мартин Желязков
  • Дата: 15 май 2019

Построяването на ябълката от известната компания е задача, която и до ден днешен е интерпретация. Никъде нямаме точните размери на окръжностите, които определят ябълката и нейните интересни конфигурации.

Намерена е връзка със златното сечение, но всичко е много по-сложно. Определено, този, който е създал логото на Ейпъл е създал една сложна и трудно разгадаема задача.

Направено е едно приближение на логото на Ейпъл - намерете приблизително каква част от лицето на ябълката е отхапано? Пресметнете два случая - първия с листото и втория - без листото. Използвайте файла на Геогебра от страницата в сайта. Построяването на три или повече допиращи се окръжности е задача, която не е сложна, но използвайте нашите файлове.