loader img
Top

ЛОГО НА ИВИЦИ

ЗАДАЧА ЗА ЛИЦЕ

img
  • Мартин Желязков
  • Дата: 15 май 2019

Тази задача е продължение от предходната, но усложнена. В нея ябълката е на ивици, в различни цветове. За това лого има още по-интересни интерпретации.

Отново имаме връзка със златното сечение. Построяването на задачата е отново с взаимно допиращи се окръжности.

Направено е отново едно приближение на логото на Ейпъл - коя от ивиците на ябълката е с най-голямо лице и какъв процент от общото лице е тя? Пресметнете два случая - първия с листото и втория - без листото. Използвайте файла на Геогебра от страницата в сайта. Построяването на три или повече допиращи се окръжности е задача, която не е сложна, но използвайте нашите файлове.