loader img
Top

РОТАЦИОННО ТЯЛО

РОТАЦИЯ НА КРИВА ОКОЛО ОС

img
  • Мартин Желязков
  • Дата: 15 май 2019

Изобразяването на ротационно тяло, което да показва конфигурацията на ябълка може да стане с динамичен софтуер. При увеличване или намаляване на радиуса на някоя от окръжностите се получават изобразявания на различни сортове.

Намирането на обема на ротационното тяло може да стане чрез окръжностите, от които е получено. Сортът Гала е леко топчест, изключително характерен и сортът Червена превъзходна - конична форма. Зелената Грени Смит е също с топчеста форма.

Задачата може да стане изследователска като се търси максималния или минималния обем на тялото. Кой от сортовете при еднаква височина на плода, има най-големия обем и кой - най-малкия.