loader img
Top

ДВЕТЕ ЛИЦА

БОРБА И ЕДИНСТВО НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ

img
  • Мартин Желязков
  • Дата: 15 февруари 2020

Снежанка отхапва от отровната страна ябълката, а коварната мащеха от безопасната. Като символ ябълката може да бъде разглеждана като единство на противоположностите. Добро и сло, мъжко и женско начало, любов и омраза. Сложен символ, но той обединява противоположностите в едно цяло, което е дава тласък на прогреса.

Много фирми използват за лого ябълката, но залагат в него двойственост. Ябълката е на пръв поглед обикновен плод, достъпен за целия свят, но в същото време уникален и ценен.

Двете лица на ябълката не са само червено и зелено, зло и добро, а тяхното единство е път към новото, прогреса и човешкото. Адам и Ева са напуснали Рая, но са започнали нов живот в свят, където могат да се борят и творят - и в това е смисъла на живота. Снежанка нямаше да срещне своя принц и доброто да победи.