loader img
Top

ПЕТТЕ СЕМЕНА

ГЕОМЕТРИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

img
  • Мартин Желязков
  • Дата: 15 февруари 2020

Напречното сечение на ябълката може да ни покаже редица геометрични трансформации. Нека центърът на срязаната ябълка да означим с точка О. Ако вземем определено ябълково семе, останалите могат да се получат чрез ротация на 72 градуса спрямо точка О.

Можем да пекараме ос на симетрия на всяко от семената и да разгледаме останалите семена като образи при осева симетрия.

В напречното сечение на ябълката можем да открием еднаквости, ротация, транслация, осева симетрия, централна симетрия. Намерете ъгъла на ротация на семената. В страницата на Динамична математика ще намерите и надлъжно разряване на ябълка. ю