loader img
Top

КАРТИ APPLE

Гадаенето се извършва със седем карти.

Първите две карти представляват влиянията на днешните събития, които имате от миналото. Следващите три карти символизират настоящето, а последните две дават сведения за бъдещето. Последната от тези две карти дава и отговора на зададения въпрос. Картата, поставена най-вляво представлява далечното минало. Другата до нея говори за по-близкото минало. Централните три карти: Лявата е символ на сегашни влияния, средната на сегашни пречки, а дясната символизира перспективите на настоящето. Последните две карти вдясно: шестата говори за бъдещи влияния, а последната, представлява крайният резултат и дава окончателен отговор на зададения въпрос.

Далечно минало:
Миналото:
Настояще - влияния:
Настояще - пречки:
Перспективи на настоящето:
Бъдещи влияния:

Окончателен отговор: